Elförsörning

Frågan om södra Sveriges elförsörjning hänger envist kvar i luften. Trots löften från politiken om att lösa problemen, rapporteras det gång på gång om att företag inte garanteras säker anslutning. Därför arbetar vi aktivt med frågan.

Elförsörjning

Effektkommissionen

El är ren, tyst och miljövänlig och en elektrifiering av samhället är nödvändig för att nå klimatmålen. Men då måste det finnas tillräckligt med elektrisk effekt att tillgå, på rätt plats och i rätt tid. Därför har Region Skåne tillsammans med Handelskammaren, Malmö, Helsingborg, Lund, Kristianstad och Ystad, Skånes kommuner, Länsstyrelsen Skåne samt Öresundskraft, E.ON, Kraftringen, Ystad Energi, C4 Energi, Uniper startat en effektkommission.

Syftet är att samla de aktörer som tillsammans kan skapa rätt förutsättningar för den elektrifiering som krävs för klimatet, hållbar tillväxt och den modernisering vi vill Sverige ska leda. Trygg försörjning av el på kort och lång sikt är utgångspunkt för effektkommissionens arbete. Det är avgörande att alla aktörer aktivt samarbetar för att bana väg för ett mer flexibelt och utvecklingsinriktat energisystem. Ett exempel på detta är att tillvarata möjligheterna att samplanera el, värme och gas för förbättrad resurseffektivitet, där rätt energislag används för rätt ändamål och vid rätt tidpunkt.

0