Almedalen – återblick

I år var politikerveckan tillbaka och vi var på plats för att delta i debatten. Tillsammans med Västsvenska-, Östsvenska- och Jönköpings Handelskammare skapa vi en arena där vi diskuterade näringslive...
Läs mer

Falkenberg behöver egen kraft

Debattartikeln publicerades i Hallandsposten den 2022-06-22. Från en undanskymd tillvaro är nu energi-frågorna i centrum för den politiska diskussionen både globalt, nationellt och lokalt. Internation...
Läs mer

Ta kontroll över energikrisen

Debattartikeln publicerades i Dagens Industri 2022-03-08. Det är extra intressant att det i särklass största energipolitiska beslutet i Sverige just nu fattas bakom kulisserna. Det handlar om trettio ...
Läs mer

Handlingsplan 2022

På Höstmötet 2020 antog Handelskammaren en vision med en målbild och prioritering av hur regionen kan utvecklas till 2025. Utifrån denna vision skapas en årlig handlingsplan med insatser som bidrar ti...
Läs mer

Så fungerar Sydsveriges elsystem

Tillgång på el diskuteras mycket men hur hänger systemet ihop och hur ser det ut egentligen? För att svara på det har vi satt samman ett antal aktörer som har gedigen kunskap och lång erfarenhet. Fråg...
Läs mer