ILC

International Language Competition är en nationell tävling för grund- och gymnasieskolor med syfte att motivera och intressera elever för språk. Huvudarrangörerna är Handelskammaren och Mundolingue och tävlingen genomförs i samarbete med It’slearning.

International Language Competition

International Language Competition är en språk- och kulturtävling i moderna språk och svenska för grund- och gymnasieskolor. Vårt främsta syfte är att uppmuntra elever att läsa moderna språk på högre nivå, en efterfrågad kompetens i näringslivet. Vi vill även att skolungdomar får ett ökat intresse för att tillägna sig kunskap om kulturaspekter, historia och allmänna relevanta samhällsfrågor i de länderna där målspråket talas. Vi vill främja en sund tävlingsanda i undervisningen mellan olika skolor i landet och skapa ett nät av kunskapsutbyte och metodik inom moderna språk. 

Läs mer om International Language Competition

25 000

elever

70

skolor

5

språk

0