Yrkeshögskolan

Handelskammaren och Region Skåne arbetar tillsammans för en bättre matchning på arbetsmarknaden. De flesta arbetsgivarna har svårt att rekrytera och hitta rätt kompetens. Kompetensförsörjning är en av de viktigaste frågorna för Handelskammarens medlemsföretag.

Utbildning som matchar kompetensbehovet

Yrkeshögskolans funktion för företagens och det offentligas kompetensförsörjning blir allt viktigare. Som arbetsgivare kan man skapa samarbeten med utbildningsanordnare och därmed säkra sin kompetensförsörjning inom många yrkesroller. Nio av tio studerande får jobb direkt efter examen och många företag handplockar nya medarbetare direkt från skolan. En annan möjlighet är att köpa uppdragsutbildning som skräddarsys för dina medarbetare. Målsättningen för vårt arbete är att hjälpa arbetsgivare att hitta långsiktiga vägar för kompetensförsörjning för att på så sätt bidra till deras tillväxt.

Över hälften av de som tar en YH-examen arbetar sedan i samma arbetsmarknadsregion som de utbildat sig i vilket gör att en fysisk närvaro av nödvändiga utbildningar direkt påverkar den regionala kompetensförsörjningen. Det finns en stor potential för YH i Skåne att utvecklas och stärkas ytterligare inte minst genom att hjälpa fler företag att få upp ögonen för de möjligheter som finns.

9 av 10

får jobb efter examen

50%

får jobb på sin LIA-arbetsplats

30 år

är de studerandes medianålder

Vad är Yrkeshögskolan?

• Eftergymnasial utbildning som kompetensförsörjer arbetslivet

• Utbudet och innehållet i utbildningarna styrs helt av arbetslivets behov och varierar därför över tid

•Teori varvas med praktik – LIA (Lärande i arbete) på en arbetsplats

• Utbildningslängden varierar från en termin till tre år

• Som arbetsgivare kan du vara med och påverka utbildningen och kan därför inverka på innehållet även när den pågår – allt för att du ska få rätt kompetens i rätt tid

• Som arbetsgivare har du också möjlighet att köpa uppdragsutbildning som skräddarsys speciellt för dina befintliga medarbetare

• Alla utbildningar berättigar till studiemedel från CSN och de flesta är helt avgiftsfria

Hur kan yrkeshögskolan hjälpa ert företag?

Yrkeshögskolan är utbildningsformen där arbetslivets behov står i centrum. Yrkeshögskolan är eftergymnasial och kombinerar teori med praktik. Yrkeshögskolan främsta uppgift är att kompetensförsörja arbetslivet. Utbildningarna utformas efter arbetslivets önskemål eftersom det är arbetslivet som påverkar utbildningarna genom sitt engagemang. När yrkesrollerna förändras över tid kan utbildningarnas innehåll och inriktning anpassas genom det nära samarbetet.

Inom yrkeshögskolan är arbetsgivarna aktiva både när det gäller planering och genomförande av utbildningarna. Praktik- eller Lärande i arbete (LIA) som det kallas inom yrkeshögskolan finns i de flesta utbildningarna. Detta är en central del av utbildningarna då teorin kan omsättas till praktisk kunskap ute på en arbetsplats.

Det finns en stor potential för YH i Skåne att utvecklas och stärkas ytterligare. Många arbetsgivare känner inte till yrkeshögskolan och att man genom att skapa samarbeten med utbildningsanordnare kan säkra sin kompetensförsörjning inom många yrkesroller. Målsättning för vårt arbete är att hjälpa arbetsgivare att hitta långsiktiga vägar för kompetensförsörjning för att på så sätt bidra till deras tillväxt.

För dig som vill studera

Hur söker jag till en utbildning?

yrkeshögskolan.se finns alla YH-utbildningar. Det är utbildningsanordnaren av en yrkeshögskoleutbildning som administrerar och gör bedömningarna i tillträdesprocessen. Via länken hittar du också information om behörighetskrav för specifika utbildningar. Kontakta skolan direkt för att få svar på dina frågor.

Vad krävs för att bli antagen till en utbildning?

Alla utbildningar inom yrkeshögskolan ställer krav på att man har så kallad grundläggande behörighet. Den kan uppfyllas på olika sätt, men det vanligaste är att man har ett slutbetyg från en gymnasieutbildning. Det kan även finnas krav på särskild behörighet vilket innebär att det kan krävas att man har läst en eller flera specifika kurser på gymnasienivå eller att man har viss arbetslivserfarenhet. Krav på särskilda förkunskaper får bara ställas om de är nödvändiga för att man som studerande ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.

0