Skåne tillsammans mot narkotika

Samhällets insatser mot narkotikan i Skåne ska intensifieras. Det är syftet med satsningen Skåne tillsammans mot narkotika som Länsstyrelsen Skåne, Polisen, Region Skåne, Kriminalvården, Tullverket, Skånes Kommuner och Handelskammaren ligger bakom.

Utifrån erfarenheterna av Skåne tillsammans mot brott går nu Länsstyrelsen Skåne, Polisen, Region Skåne, Kriminalvården, Tullverket, Skånes Kommuner och Handelskammaren vidare med vår nästa gemensamma satsning; Skåne tillsammans mot narkotika.

Aktörerna har enats om fyra områden som man genom gemensamma insatser kommer att arbeta vidare med. Det handlar om minskat inflöde av narkotika, öppna drogscener, tidigare upptäckt av problem och ökad samverkan kring unga vuxna. Målet är att insatserna ska vara genomförda i slutet av 2023. För att genomföra de olika insatserna kommer olika arbetsgrupper att skapas där de deltagande organisationerna kommer att ingå.

0