Arbetsmarknadsdag på Malmö universitet för Institutionen för globala politiska studier

Hej!

Välkommen att delta på Malmö universitets karriärevent Möt din framtid! Ett utmärkt tillfälle för dig och din organisation att träffa studenter från Institutionen för globala politiska studier men också träffa andra aktörer i branschen!

Vem kommer du att träffa på detta event?
Våra studenter vill bli inspirerade! De söker en möjlighet att träffa alumner (tidigare studenter), höra om olika karriärvägar och veta mer om vilka möjligheter som finns efter studietiden.

Du kommer att träffa studenter som studerar vid Institutionen för globala politiska studier, som omfattar utbildningsprogram som t.ex:
• Europeiska studier – Politik, samhällen och kulturer
• Mänskliga rättigheter
• Mångfaldsstudier
• Statsvetenskap: Politik, organisation och ledning, kandidatprogram
• Internationell migration och etniska relationer
• Internationella relationer
• Freds- och konfliktstudier
• Internationell migration och etniska relationer (Master)
• Statsvetenskap: Global politik och samhällsförändring (Master)
Under sina studier lär sig studenterna tvärvetenskapliga färdigheter om globala perspektiv och internationalisering, maktförhållanden, säkerhet, rättvisa, utveckling samt att analysera, överblicka och utvärdera samhällsfrågor på lokal, nationell och internationell nivå.

Vad kan du förvänta dig av evenemanget?
Evenemanget äger rum på Studentpuben (Bassängkajen 8), med två parallella sessioner: presentationer om olika karriärrelaterade teman och branschmingel.
Du har möjlighet att anmäla intresse för att presentera din organisation utifrån följande karriärrelaterade teman:
• EU-vägen
• privat sektor
• offentlig sektor
• icke-statliga organisationer
• Doktorandstudier
Då många av våra studenter inom ovan program är engelsktalande rekommenderas presentationer på engelska, dock inget krav.

Branschmingel pågår parallellt med presentationerna under hela eftermiddagen.

Studenterna är intresserade av praktikplatser och sommarjobb, och du kan redan i förväg annonsera vilka möjligheter som finns hos er i universitetets karriärportal [Jobteaser: https://mau.jobteaser.com/sv/recruiter_account/sign_in ].

0