E-World Energy & Water 2024: Säkra din plats i den svenska energipaviljongen

Ta del av det förmånliga erbjudande som Energimyndigheten ställer till förfogande i samband med nästa upplaga av E-world, den ledande fackmässan inom energi i Tyskland. Mässan går av stapeln den 20-22 februari 2024 i Essen.

Vill du vara en av utställarna och presentera din energilösning som kan bidra till omställningen till ett klimatsmartare energisystem? Energimyndigheten arrangerar även i år en samlingsmonter för svenska företag enligt tidigare framgångskoncept. Utrymmet i paviljongen är begränsat och ”först till kvarn-principen” gäller.

Detta får du som utställare i energipaviljongen på E-world:

• Plats i den svenska energipaviljongen, inklusive utställarpass som ger inträde till mässan och dess aktiviteter, nätverksmöjligheter och ramprogram.
• Möjlighet att delta i pitchevenemang och kompletterande aktiviteter som anordnas i paviljongen och på mässans större scener för att skapa intresse och attrahera besökare.
• Operativt stöd genom Tysk-Svenska Handelskammaren med riktade insatser för att arrangera skräddarsydda möten med relevanta branschkontakter.
Här ingår även ett marknadsfokuserat språkligt och kulturellt stöd på plats.

I det tyska näringslivet spelar mässor en viktig roll för såväl kontaktskapande som faktiska affärsuppgörelser. Dra nytta av denna möjlighet till att med en liten insats få stor effekt i er bearbetning av den tyska marknaden!

0