ARBETSPLATSEN: EN VIKTIG ARENA I ARBETET MOT VÅLD I NÄRA RELATIONER

Börja dagen med att ta del av ny forskning om hur arbetslivet påverkas vid våld i nära relationer. Tisdag 23 januari kl. 08:15 – 09:00 är du välkommen till vårt frukostwebbinarium på temat med fokus på nya forskningsresultat.

Under ett webbsänt seminarium kommer Jämställdhetsmyndigheten att redovisa resultaten av en myndighetsövergripande enkätundersökning med fokus på hur våld i nära relationer påverkar arbetsplatsen. Vid seminariet presenteras även vägledningen Gör det pratbart och hur Sweco i Umeå med hjälp av vägledningen påbörjat ett arbete med att inkludera våld i nära relationer i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Välkommen med din anmälan senast den 22 januari 2024.

Det är kostnadsfritt att delta.

Medverkande:
Kerstin Kristensen, utredare, Jämställdhetsmyndigheten
Monica Forsman, särskilt sakkunnig jämställdhet, Länsstyrelsen Västerbotten
Erik Lindgren, Gruppchef Digital Solutions, Sweco Umeå

0