Hur kan företag använda innovationskraft för att minska sitt och andras klimatavtryck?

Hur kickas ett innovationsarbete igång? Kan innovativa samverkansformer inom och mellan sektorer och branscher öka omställningstakten? Och hur framtidssäkrar vi dagens affärsmodeller?

För att nå Malmös klimatmål måste utsläppen av växthusgaser minska drastiskt. Malmös näringsliv har en nyckelroll för att få detta att hända. Genom innovativa lösningar kan företagen både reducera sina egna utsläpp och tillhandahålla klimatsmarta erbjudande till kunder och konsumenter.

Välkommen till ett webbinarium om innovationsförmågans roll i näringslivets klimatomställning, med gott om konkreta tips och inspirerande exempel.

Med oss från forskningsinstitutet RISE har vi innovationsledare Natalie Gustavsson och forskare Per Sommarin. Från Malmö stad medverkar Joanna Christensson, samordnare för Malmö stads klimatkontrakt med lokala företag och Paula Björk, klimat- och energirådgivare.

Webbinariet är en del av Malmö stads föreläsningsserie Klimatprat som handlar om att tillsammans bidra med ny kunskap, nya insikter och perspektiv inom klimatområdet.

Varmt välkommen!

0