Arrangemang med Ystad hamn och Bornholmslinjen

Uppmärksamma Bornholmslinjens framgångar tillsammans med oss den 24 februari!

Du bjuds härmed in till ”Nytårskur” för att uppmärksamma Bornholmslinjens betydelse och våra gemensamma framgångar.

Ystad och Bornholm är tätt sammanlänkade och viktiga för varandra. Bornholmslinjen bidrar till ökad turism i regionen, och den bidrar även till möjligheten för danskar, svenskar och andra att snabbt och smidigt kunna resa till och från Bornholm.

2019 var det första hela året med ny ansvarig operatör för Bornholmslinjen och det var ett mycket framgångsrikt år. Vi har under fjolåret kunnat se hur resandet har ökat kraftigt, mycket tack vare fler dagliga avgångar och lägre priser. Den nya Bornholmslinjen har blivit en succé.

Vi satsar nu på en ny mer miljövänlig, större och bekvämare färja. Från och med 2022 kommer världens största katamaran att trafikera mellan Ystad och Bornholm. Det är ännu ett tecken på den fantastiska utveckling vi ser. Vi vill fortsätta bidra till att knyta Bornholm och Ystad och Österlen än närmre. Vi hoppas få lov att tillsammans med dig den 24 februari diskutera denna positiva utveckling och prata mer om hur vi tillsammans kan utveckla både Ystad, Österlen och Bornholm och ytterligare stärka denna viktiga koppling.

Under kvällen bjuds det på tal och diskussion med företrädare från politiken, näringslivet, Bornholmslinjen och Ystad Hamn. Vi avslutar kvällen med mingel och smørrebrød.

Anmäl ditt deltagande till ml@ehrenbergsoerensen.com senast 17 februari.

Praktisk info:
Tid: 24 februari 16.00-19.00
Plats: Hotell Continental du Sud, Hamngatan 13 Ystad

Vänliga hälsningar,

Carsten Jensen, VD Bornholmslinjen
Björn Boström, VD Ystad Hamn

0