Futurasamtal #6: Om Brexit – konsekvenser för Sverige och regionen

LU Futura – Lunds universitets tankesmedja för framtidsfrågor – bjuder in till samtal om Brexit.
Storbritannien är en av Sveriges viktigaste exportmarknader. Det var det enda större EU-land som liksom Sverige stod utanför eurosamarbetet. Nu förändrar Brexit balansen inom EU, bland annat vad gäller politik och handel. Storbritannien är också en kunskapsnation med stor betydelse för svensk arbetskraft, samt för utbildning och forskning.

Vilka nya handelsströmmar kommer Storbritanniens utträde att föra med sig? Hur påverkas Sverige vad gäller arbetskraft och kunskap? Och hur berör det vår region?

Varmt välkommen att diskutera konsekvenser av Brexit, för Skåne och för Sverige!

I panelen:
Martin Åström, policy officer vid EU-kommissionens Task Force for relations with the United Kingdom
Fredrik Sjöholm, professor i nationalekonomi vid Lunds universitet och expert bl.a. på effekter av förändrad handel
Per Tryding, vd Sydsvenska Handelskammaren

Samtalsledare är Maria Stanfors, professor i ekonomisk historia och medlem i tankesmedjan LU Futura. Dessutom deltar tankesmedjans övriga medlemmar. Inbjudna är forskare, näringsliv, opinionsbildare och andra som är intresserade av frågan.

Vad: Ett öppet och initierat samtal kring vad Brexit kan få för konsekvenser för regionen och nationen
När: 6 mars kl 12-13.30 (Vi bjuder på lunchfralla och kaffe från kl 11.30)
Var: Pufendorfinstitutet, Biskopsgatan 3, 2:a våningen, Lund

Anmälan: Antalet platser är begränsat. Anmälan görs till ulrika.oredsson@kommunikation.lu.se
Detta är LU Futura

0