Hållbarhet & livspussel i mötes- och resepolicyn

Idag kan man göra hållbarhetsval inom varje transportslag. Åka buss som drivs på HVO, hyra elbil, flyga på biobränsle och välja tågbolag som köper grön el. Därmed kan vi sätta människan och livspusslet i fokus i stället för transportslaget.

I detta webinarium tittar vi på vilken hänsyn arbetsgivaren måste och bör ta till livspussel. KTH har i praktiska försök utvärderat olika transportslag utifrån allt från hållbarhet till arbetsmiljö, det får vi höra mer om. 2030-sekretariatet kommer med sina spaningar och bland annat Svenska Spel berättar hur det utformat sin rese-/mötespolicy.

Talare:
* Evelyn Otero Sola, Docent KTH
* Maria Stenström, Ansvarig mobilitet och beteendefrågor hos 2030-sekretariatet
* Peter Munck af Rosenschöld, Vd Sveriges Företagshälsor Peter Munck af
* Robert Tidblom, Hållbarhetsspecialist Svenska Spel

Moderator: Karin Klingenstierna, Journalist & moderator, med fokus på miljö- och samhällsfrågor, kommer att leda oss genom eventet.

Webinariet är ett samarbete med Svenska Resebranschföreningen, 2030-sekretariatet, Grön Flygplats, Svenska Spel, Sveriges företagshälsor och Centre for sustainable aviation.

0