Välkommen till en spännande Afterwork med Linné Kapitalförvaltning!

Bättre utsikter 2023?

Under förra året fick vi se en kaosartat marknad där bland annat minusräntor förvandlades
till rena räntechockerna. Vad händer nu? Kommer t ex nya Riksbanksledningen kunna hantera
inflation och konjunktur? Vi har bjudit in Johan Eklund, professor och chefsekonom från
Handelskammaren, för att reda ut det makroekonomiska läget.
Hör också Linné Kapitalförvaltning berätta om sin kapitalförvaltning och spännande
investeringar under 2023. Vi avslutar kvällen med att lyssna på det nystartade och
Växjöbaserade bolaget Uzit och deras spännande resa i hållbarhetens tecken!

Program för kvällen

16.30–17.00 Mingel. Vi bjuder på lättare förtäring och dryck.
17.00–17.10 Linnénytt. Daniel Eriksson, VD Linné Kapitalförvaltning.
17.10–17.45 Från minusräntor till räntechock. Johan Eklund,
professor och chefsekonom, Handelskammaren.
17.50–18.10 Kapitalförvaltning och investeringsmöjligheter 2023.
Erik Hermansson, Linné Kapitalförvaltning.
18.15–18.45 Uzit, platsen där idrotten återbrukar!
Fredrick Göthberg, VD och grundare, Uzit.

OSA: Anmäl dig senast fredag 24 mars till: mikael.pallinder@linnekapital.se
Ange specialkost.

0