Hur tacklar man omställningen till hållbara värdekedjor bland små och medelstora bolag?

Jobbar du i ett mindre företag och vill veta mer och bistå i förändringsarbetet?
Sparbanken Skånes centrum för hållbar näringslivsutveckling – SSCEN välkomnar till en workshop som riktar sig till små och medelstora bolag kring tre stora frågor – tuffare hållbarhetsrapporteringskrav, värdekedjeutmaningar och energiomställning. Forskare vid SSCEN samt företagsrepresentanter från Alfa Laval, Kraftringen och Sparbanken Skåne kommer att delta i eventet och dela sina erfarenheter och utmaningar.

0