Internationell konferens 19-20 mars i Lund om The Electrification of Transportation Infrastructure

Ladda för framtidens fossilfria transporter på The Electrification of Transportation Infrastructure, den 19-20 mars i Lund

Vägtrafik står för en fjärdedel av alla växthusgaser i Europa och 2035 förväntas summan av utsläppen från vägtrafiken sedan 2020 uppgå till hela EU:s återstående utsläppsbudget. Det innebär att även om alla nya fordon som säljs skulle drivas på el, räcker inte det för att nå klimatmålen. På konferensen presenteras en teknikneutral studie där det konstateras att ekonomiska incitament och teknik finns för att kraftigt minska utsläppen, men läget är akut och betydande åtgärder krävs för att nå en fossilfri transportsektor. Hur det kan gå till ska vi diskutera på The Electrification of Transportation Infrastructure, den 19–20 mars i Lund.

Under två dagar får du ta del av lärdomar från det femåriga elvägsprojektet i Lund och en sammanställning av den senaste internationella forskningen. På konferensen arbetar vi tillsammans med vad slutsatserna innebär för policyutveckling, politik och näringslivet. Efter konferensen publiceras en rapport med rekommendationer som deltagarna bidrar till att utforma.

Är du beslutsfattare, forskare eller expert från näringsliv eller offentlig sektor inom transport och infrastruktur är detta konferensen du inte vill missa!

Läs mer och anmäl dig idag

0