Industrinatten i Malmö 2019

HÄR MÖTER DU SOM FÖRETAGARE FRAMTIDENS MEDARBETARE!
Industrinatten är ett stort årligt arrangemang där hundratals ungdomar får möjlighet att upptäcka en värld av ny teknik, innovation och spännande industri. Engagerade industriföretag öppnar sina dörrar, visar upp sin verksamhet och får träffa framtidens medarbetare – våra ungdomar.

Årets Industrinatt arrangeras i Malmö den 22 oktober. Dagen inleds med en prova på-mässa på Slagthuset i Malmö. Vi kallar mässan Make it Work. Här kommer företag och organisationer att finnas på plats för att prata med besökarna och – inte minst – låta besökarna prova på tekniklösningar vid olika stationer. Efter besöket på mässan väntar ett antal chartrade bussar som var och en kör ut till två företag, som öppnar sina dörrar för studiebesök med rundvandring och frågestund.

VILL DU BLI ETT INDUSTRINATTSFÖRETAG? Kontakta IUC Syd, annhild.mansson@iucsyd.se

Läs mer här: http://www.iucsyd.se/vaar-verksamhet/kompetensfoersoerjning-industrinatten/

Industrinatten 2019 är ett initiativ av IUC Syd, MalmöLundregionen och flera olika stiftelser och partners.

0