Medlemsrabatt diplomkurs Ökat Fokus i Styrelsearbetet: Hållbarhet på styrelseagendan i Växjö

Hållbarhet är en stor fråga globalt, inte minst för företag. Därav denna viktiga kurs som fokuserar specifikt på styrelsens roll. Vi diskuterar vad som utgör hindren för att lyfta och sälja in hållbarhetsfrågan på styrelsenivån och erbjuder konkreta ingångar för att möta dessa hinder, både från juridiken och från verkligheten.

Du får ett antal hjälpmedel till stöd för att kunna lyfta hållbarhetsfrågor i styrelserummet, till exempel i arbetet med affärsplanen, vid tillsättandet av ny vd och rekrytering.
Vi har diskussioner om olika delar i företaget som berörs av hållbarhetstänkande, t ex inköp från leverantörer som rör miljö- och klimatfrågor, mutor och korruption, diskriminering, ansvar och lönesättning för anställda och/eller inblandning i förvärvsstrukturer. Även tjänsteorienterade företag påverkas av hållbarhet, då frågor om jämställdhet, mångfald och personalpolitik utgör viktiga komponenter i hållbarhetskomplexet.

Kursen täcker följande områden:
FÖRSTÅ: Hållbarhet och vad detta kan betyda för dig och ditt företag?
PRIORITERA: Vilka hållbarhetsfrågor bör ditt företag arbeta med?
FÖRÄNDRA: Hur samspelar hållbarhetsfrågorna med vår verksamhet?
STYRA: Hur styr och leder vi för rätt förändring i organisationen?

0