Klimatevent 4 juni: Tillsammans ställer vi om

Malmö står, liksom alla städer i Sverige och världen, inför utmaningen att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader. Det finns många i Malmö som är föregångare i klimatarbetet, men för att klara klimatmålen måste vi öka takten i omställningen.

Malmö stad vill därför bjuda in dig till Tillsammans ställer vi om – ett återkommande event för att kraftsamla i det pågående och kommande klimatarbetet. Vi hoppas att du vill vara med och bidra med insikter, idéer, driv och perspektiv. Eventet vänder sig till företag, föreningar, akademi och offentliga organisationer som spelar en viktig roll i Malmös klimatomställning.

Förmiddagen bjuder på goda möjligheter till nätverkande och under parallella sessioner samlas vi kring aktuella utmaningar med stor potential att minska utsläppen av växthusgaser i Malmö. Vi kommer också få inblick i det konkreta klimatarbetet hos några av de aktörer som tecknat klimatkontrakt med Malmö stad.

Kom och var med att skapa Malmös samverkansarena med siktet på ett klimatneutralt Malmö 2030.

Tillsammans ställer vi om!

Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande
Sofia Hedén, miljönämndens ordförande

Eventet arrangeras av Malmö stad.

0