Vilken roll spelar förfrågningsunderlagen i omställningen till hållbara värdekedjor?

Vid denna workshop är fokus på de förfrågningsunderlag som skickas till små och medelstora företag som ett led i att inhämta information kring hur man arbetar och presterar inom olika hållbarhetsområde. Vi kommer att titta på ett antal förfrågningsunderlag och få höra hur bla Alfa Laval arbetar med dessa. Vad är syftet med förfrågningsunderlag? Hur väljs område och frågor ut och vad innebär det för dem som svarar?

0