Kostnadsfri hjälp med ansökning av Region Skånes digitaliseringscheck

Ta hjälp i digitaliseringsprocessen!

Vi på IXX kan ge er råd i er digitaliseringsprocess och kostnadsfritt hjälpa er med ansökan av digitaliseringscheckar från Region Skåne.

Syftet med digitaliseringschecken är att hjälpa dig att skapa nya värden i företaget genom användande av digital teknik. Det kan till exempel handla om att ta fram en digital strategi, identifiera nya affärsmodeller eller att effektivisera digitala processer och system.

Vem kan söka?
Några av de villkor som ska vara uppfyllda:
Företaget ska ha mellan 2 och 49 anställda, varav minst två personer arbetar 100 procent.
Företaget ska ha en omsättning på minst 3 miljoner kronor, genererat av kundintäkter, och max 100 miljoner kronor.
Företaget ska bedriva sin huvudsakliga verksamhet i Skåne.

Företag kan beviljas mellan 50 000 och 250 000 kronor och måste själva stå för lika mycket som bevilja i stöd.

0