Krionovas Nätverksträff #3 för livsmedelsbranschen

Trendspaning – Vilka är trenderna som stöper om livsmedelsbranschen just nu? Hur påverkar de och vad innebär det för dig som livsmedelsproducent, entreprenör, lantbrukare, investerare eller konsument? Julia Marcopoulos, Researcher och agronomekonom från AGFO spanar.

Möjligheter med att sälja till offentlig sektor – Vad krävs för att få nya upphandlingsmodeller som ”Matupphandling 80/20” att fungera för småskaliga livsmedelsproducenter? Hässleholms och Kristianstads kommuner har tillsammans med Krinova och LRF Skåne utvecklat och trimmat 80/20 modellen. LRF Skåne och Krinova presenterar.

Visualisering av Skånes livsmedelsbolag och dess potential – Addendi har specialiserat sig på regional utveckling och hur företag samspelar med politiska aktörer, akademiska institutioner och andra organisationer för sin utveckling.

Företaget har tillsammans med Vinnova utvecklat ett visualiserings- och analysprogram för att tydliggöra drivkrafter, strukturer och klusterbildningar i olika branscher.

0