Medlemsrabatt diplomkurs Ökat Fokus i Styrelsearbetet: Strategi ur ett styrelseperspektiv i Växjö

En av styrelsens viktigaste uppgifter är att arbeta med bolagets långsiktiga tillväxt och överlevnad. Då blir de strategiska frågorna på olika nivåer avgörande för framgång. Under denna utbildningsdag får du lära dig hur man praktiskt kan arbeta med strategiska frågor. Du får en kurspärm, boken Vägledning till god styrelsesed och ett kursdiplom.

FÖRKUNSKAPER
Det är inget krav, men det kan vara bra att du har en grundläggande styrelsekurs i botten – Rätt fokus i styrelsearbetet eller liknande.

VILLKOR
Anmälan är bindande. Vid förhinder får du en plats vid kommande kurs utan tillkommande kostnad.

LÄRARE
Christina Lindberg, ackrediterad för Rätt Fokus samt Ökat Fokus. Utöver lärarskapet har Christina egna uppdrag som ordförande och ledamot och därmed goda erfarenheter av styrelsearbete i praktiken.

KALLELSE
Denna kommer per mejl en vecka innan kursstart med deltagarlista och praktisk info om lokalen.

RABATT
Som medlem i StyrelseAkademien Sydost har du 2 000 kr rabatt.

0