Medlemsrabatt diplomkurs Hållbar Internationalisering på IKEA i Älmhult

I en ständigt föränderlig global värld med nya handelsavtal, valutakursändringar och utmaningar inom IT och säkerhet är det tufft att navigera som styrelseledamot. Många frågor uppstår:

-Hur skapas långsiktig internationell tillväxt? Många möjligheter finns men också risker, t ex i Asien där varumärket riskerar att kapas och erbjudandet kopieras.
-Är budget och investeringshorisont tillräckligt omfattande? Med en välplanerad långsiktig satsning ökar chanserna för gott resultat.
-Hur säkerställer styrelsen att besluten som fattas görs på bästa möjliga underlag? Det är viktigt med tillförlitlig faktakontroll och undvika missinformation.
-Styrelsen behöver ”worst-case” scenario och riskanalys – vem ansvarar för detta?
-Går det att fortlöpande bevaka intrång med interna resurser?
-Får styrelsen tillräcklig rapportering så CSR-ansvaret efterlevs?
-Hur sker uppföljning av leverantörer och återförsäljare så de levererar enligt plan?

Dessa frågor och ytterligare några hanteras under denna utbildning. Gruppdiskussionerna är många och man får ett kursmaterial och kursdiplom.

0