Näringslivsutbildningen NäringslivsKompetens

NäringslivsKompetens är en fyradagars näringslivsutbildning för dig som arbetar med att utveckla näringslivet eller är på väg in i en sådan typ av roll. Du kan exempelvis vara anställd som näringslivsutvecklare, näringslivssamordnare, näringslivschef eller regional utvecklingssamordnare på en regional eller kommunal näringslivsavdelning eller i ett näringslivsbolag.

Samtliga deltagare som har avslutat utbildningen uppger att de rekommenderar den och det genomsnittliga slutbetyget ligger på 5,1 av 6 möjliga!

0