Styrelseutbildningar våren 2019

Kunskapsförmedling och kompetensutveckling i styrelsearbete har alltid varit en viktig del i StyrelseAkademiens arbete. Sedan vi införde en särskild certifiering i styrelsearbete 2009 har vi vuxit till att bli Sveriges ledande styrelseutbildare, med mycket nöjda kursdeltagare.

Planera din egen personliga kunskapsresa i bolagsstyrning och styrelsearbete hos oss. Vi rustar dig som ägare för ett värdeskapande styrelsearbete och dig som ledamot eller ordförande att göra skillnad i styrelserummet.

Det spelar ingen roll om du siktar mot ditt första styrelseuppdrag, befinner dig mitt i en styrelsekarriär eller redan har nått toppen. Det finns kvalitetssäkrade utbildningar på alla nivåer för alla typer av företag – från små och medelstora till noterade och kommunala liksom statliga. Det finns även utbildningar för dig som ägare och för föreningar och stiftelser.

Styrelseutbildningarna vi erbjuder är:
– Rätt Fokus i Styrelsearbetet (grundläggande certifikatutbildning)
– Ökat Fokus: Modern Ekonomistyrning (fördjupningskurs)
– Ökat Fokus: Ordföranderollen (fördjupningskurs)

0