Öppen forskardag på Linnéuniversitetet om utmaningar och möjligheter med att leda och styra verksamheter

Forskargruppen Centre for Management Accounting Research (CMAR) på Ekonomihögskolan inbjuder till forskardag.

Dagen är öppen för intresserad allmänhet och kollegor som kan ta del av aktuell forskning inom ekonomi- och verksamhetsstyrning. Temat för eftermiddagen handlar om styrning – både dess utmaningar och möjligheter – i dagens organisationer. Forskargruppen CMAR kommer att berätta såväl om ”nya” styrmodeller som dess konsekvenser för verksamheten och dess medarbetare. Seminariet vänder sig både till dig som arbetar med att utforma styrningen i din verksamhet och till dig som styrningen avser att påverka.

Då styrningsfrågor är högaktuella i alla organisationer och har många likheter vare sig du arbetar i privat eller i offentlig sektor är du välkommen att delta oavsett i vilken bransch eller i vilken typ av organisation du arbetar!

0