Hållbarhets och framtidskonferens

A Sustainable Tomorrow samlar beslutsfattare och hållbarhetskunniga från näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och den akademiska världen. A Sustainable Tomorrow är bäst på möten som får hållbarhet att hända och specialiserar sig på FN:s globala mål 17 – genomförande och globalt partnerskap. Vi skapar idéer och affärer genom nya kontakter och nätverk.

VI ERBJUDER

– De senaste nyheterna inom hållbarhetsområdet och den bästa omvärldsanalysen.

– Fördjupade kunskaper om de Globala målen.

– De bästa exemplen på affärsnytta och inspirera till nya affärer.

– De bästa nätverken och möjligheten till nya kontakter.

VÅRA HUVUDTALARE

Fredrik Reinfeldt, Sveriges statsminister 2006 – 2014.

Jakob Trollbäck, grundare till The New Division, upphovsperson till formspråket för FN:s Globala mål.

Hannah Stanton, verksamhetschef theGoals.org samt medlem i regeringens Agenda 2030-delegation.

0