Poolia erbjuder HR-expertstöd

Poolia är ett av Handelskammarens medlemsföretag som ställer upp för andra medlemmar och erbjuder expertstöd inom HR-relaterade frågor. Nu erbjuder vi kostnadsfritt två timmars karriärcoaching för Handelskammarens medlemmar.

Poolia har funnits i över 30 år och har därmed lång erfarenhet av HR-stöd, rekrytering och konsultuthyrning. Våra samarbetspartners väljer Poolia för att vi är en långsiktig HR-partner med stor närhet till våra kunder, kandidater och konsulter. Vi arbetar med de modernaste verktygen för ett hållbart samhälle, miljö och arbetsliv. Våra kunder vet att vi finns där i såväl med- som motgång. Vi stöttar dagligen våra kunder med frågor kring kompetensförsörjning och rådgivning kring hållbart företagande och erbjuder Handelskammarens medlemmar:

Coachning:
• Karriärcoachning – ansöknings- och intervjuträning, feedback, självkännedom (personlighetstest), CV-granskning. • Teamcoachning – för att behålla motivation under kris och hemarbete. • Chefscoaching – svåra samtal, intervjuteknik, distansledarskap. • Säljcoaching – kundvård i kristider, prospektering, social selling, fokus på rätt saker.
Inhyrning av HR-kompetens/personaladministratör: • För avlastning av den egna HR-avdelningen. • HR-specialister inom exempelvis arbetsrätt. • Rekryteringsstöd – hyr in en erfaren rekryterare från Poolia.

Organisationsfrågor:
• Rådgivning kring uppsägningar, korttidsarbete (korttidspermittering) och kompetensförsörjning. • Digitalisering och distansarbete.
Rekrytering: • Hela eller delar av rekryteringsprocesser. • Mängdrekrytering och screening/urval. • Search (digital och headhunting). • Behovsanalyser och kompetensinventering. • Second opinion, tester, referenstagning och bakgrundkontroller. • Kandidatupplevelse. • On-boarding.

Poolia erbjuder kostnadsfritt två timmars karriärcoaching för Handelskammarens medlemmar. Därefter tillkommer ett timpris på 850 kr/timme.

Det här visste du inte om Poolia: Poolia Malmö är engagerade i Malmö Stads Näringslivsdag där vi deltar i juryarbete i kategorin Årets Näringslivsrookie, intervjucoaching åt Sveriges Ingenjörer samt att vi sitter med i ledningsgrupper för diverse yrkeshögskolor i regionen.

0