Regional dialog om Yrkeshögskolan

Hur kan arbetsliv och yrkeshögskola gemensamt bidra till att fler och rätt YH-utbildningar tillfaller Skåne?

Hur kan vi arbeta tillsammans för att på bästa sätt säkerställa kompetensbehovet av YH-utbildningar i Skåne? Vad behöver göras för att samarbetet mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare ska bli mer strukturerat och effektivt?

Målgrupp: YH-anordnare, arbetsgivare, studie- och yrkesvägledare och övriga intressenter kopplat till kompetensförsörjning i Skåne.

Program
9.00 Kaffe och registrering
9.30 Nuläge
11.10 Önskat läge utifrån goda exempel
12.00-12.45 Lunch
12.45 Workshop
14.00 Avslutning, hur går vi vidare?
14.15-14.30 Kaffe och mingel
14.30-16.00 Årsmöte YhiS – endast medlemmar

Hjärtligt välkommen!
Vi ser fram emot er anmälan på länken nedan senast den 19 februari. Hör gärna av er med frågor!

0