Resurshubben i Malmö – en ny arena för att göra Malmö mer cirkulärt

Resurshubben är en ny arena för företag, verksamheter och entreprenörer som vill driva omställningen till ett mer cirkulärt Malmö. Här ska lokala aktörer utbyta kunskap, utveckla cirkulära affärsmodeller och lösa gemensamma utmaningar på innovativa sätt. Ambitionen är att resurshubben ska växa fram organiskt och utvecklas tillsammans med lokala företag och aktörer.

Vill du vara med och göra resurshubben till en dynamisk och relevant arena i Malmös cirkulära omställning? Välkommen till ett digitalt lanseringsevent den 1 mars. Då delar Emma Börjesson, Malin Norling, Joanna Christensson och Lena Persson från Malmö stad, tillsammans med Per Sommarin och kollegor från RISE Research Institutes of Sweden, initiala idéer och planer.

0