Saminvesteringar – hur fungerar det och hur börjar man?

Tarja zu dem Berge, Almi Invest, och Asynjor Invest delar med sig av sina erfarenheter.

Vid denna lunchträff får vi svar på frågor om saminvesteringar:
Hur fungerar de?
Vilka varianter finns?
Hur kommer man igång?
Dessutom avslutas träffen med en pitch från ett företag som drivs av kvinnor.
Träffen riktar sig till nya affärsänglar, primärt kvinnor.

När: Tisdag 4 februari 2020, kl. 11:30 – 13:30, registrering och lunchmacka från kl. 11:00.
Var: Kalmar, Bredbandet 1, Varvsholmen, lokal Inblicken (parkering via Mobill-appen)
OSA: Senast 30 januari kl. 17:00.

Vi bjuder på lunchmacka och fika. Meddela ev. allergier eller specialkost vid anmälan. Antalet platser är begränsat så se till att säkra din plats så fort som möjligt. Om du anmält dig och får förhinder är det viktigt att du avanmäler dig.
Eventuella frågor besvaras av Anna-Karin Swärd, som samordnar aktiviteterna inom DigInvest,
anna-karin.sward@capiro.se, 070-586 25 79.

DigInvest är ett delprojekt inom Digital Business som drivs inom Kalmar Science Park och finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Kalmar län. Aktiviteterna inom DigInvest arrangeras i samarbete med Investerare Sydost och är kostnadsfria för deltagarna.

0