Social Innovation Summit 2018

Social Innovation Summit är en av Nordens största årliga mötesplatser för social innovation. Här samlas entreprenörer, förändringsagenter, investerare, innovatörer, politiker och beslutsfattare från alla samhällssektorer för att tillsammans skapa nya lösningar på vår tids stora samhällsutmaningar. Vi identifierar framtidsfrågor, arbetar tvärs över sektorer och utvecklar gemensamt ny kunskap om social innovation.

0