Social Innovation Summit 2018

Sveriges årliga mötesplats för social innovation!

Social Innovation Summit är för dig som får social innovation att hända. Här samlas entreprenörer, förändringsagenter, innovatörer, beslutsfattare, investerare och finansiärer för att hitta nya, innovativa lösningar på vår tids mest angelägna samhällsutmaningar.

Tillsammans identifierar vi framtidsfrågor, arbetar tvärs över sektorer och utvecklar ny gemensamt ny kunskap om social innovation.

Här möter du intressanta exempel från de som är i framkant inom området, experter från hela världen och ett dynamiskt program med spännande, parallella spår och teman som just nu är högaktuella i Sverige och globalt.

0