Traineetjänster på Svenska Handelskammaren i Frankrike

I samarbete med Stipendiefonden för svensk utlandsungdom och Svensk-franska språkfonden utlyser Svenska Handelskammaren i Frankrike två ettåriga traineetjänster i Paris med start i september 2024.

Stipendiaterna får aktivt delta i den mångfacetterade verksamheten för att främja det svensk-franska affärsutbytet och de svenska investeringarna i Frankrike och får tillgång till ett vidsträckt nätverk av kontakter inom det svensk-franska näringslivet. Stipendiaterna får således en god bas för ledande framtida befattningar i svenskt och internationellt näringsliv och entreprenörskap.

Ansökan med CV och personligt motivationsbrev på franska skickas till Katarina Lööf, Managing Director, Svenska Handelskammaren i Frankrike, e-mail: katarina.loof@ccsf.fr senast den 26e april 2024. Urvalsprocessen kommer att fortgå löpande.

Länk till vår hemsida för mer information om traineetjänsterna finns här: https://ccsf.fr/news/stipendier-2023-utlysning-av-stipendier-for-traineetjanstgoring-i-paris-2/

0