Workshop tema ”Framtidens HR”

Inbjudan till workshop tema ”Framtidens HR”

Vilken kompetens behöver HR ha på en arbetsmarknad i snabb förändring?

Competensum planerar att ansöka om starttillstånd för en YH-utbildning i Helsingborg med arbetstitel ”Framtidens HR”. Vi undersöker även möjligheten att tillfredsställa HR´s nya kompetensbehov på andra sätt.

• Vilken kompetens behöver HR ha i en omvärld i snabb förändring?

• Ser du kompetensbehov inom HR som skulle kunna tillgodoses genom utbildning inom yrkeshögskolan?

• Vilket värde skulle denna kompetens/utbildning kunna tillföra din organisation? Era kunder och övriga intressenter?

• Målgrupp?

• Vad ska en utbildning för ”framtidens HR” innehålla?

Framtidens HR har chans att bli en nyckelperson i att skapa den medarbetarupplevelse som bidrar till lönsamhet. Vi tror dock att HR behöver nya verktyg och perspektiv för att kunna hålla hög kvalitet på HR-arbetet på en arbetsmarknad där spelreglerna snabbt förändras p g a ändrade kundbeteenden till följd av snabb teknisk utveckling och digitalisering. Arbetet på konsumentmarknaden, med kundupplevelse och skräddarsydda erbjudanden, ligger i många delar långt före våra arbetssätt när det handlar om medarbetare. Kultur blir ett allt viktigare konkurrensmedel och nya organisations- och samarbetsmodeller blir allt mer komplexa. Framtidens HR Samtidigt har vi i många fall samma organisatoriska strukturer och styrsystem som förut.

Hur förbereder vi organisationen och ledarskapet för den nya arbetsmarknaden?

Framtidens HR måste kunna skapa förutsättningar för att driva förändring med människor i fokus, ha förmåga att skapa en ”people strategy” och att väva samman denna med verksamhetens övriga strategiarbete. Med mera.

Välkommen att äta frukost och diskutera kompetensbehov inom HR med oss på Competensum!

Detta är en fristående fortsättning på en mycket välbesökt workshop som arrangerades våren-18. Vi välkomnar såväl tidigare som nya deltagare.

0