Competensums Mentorskapsprogram – utvecklar dig och din verksamhet

Attraktiv arbetsgivare? Kan du erbjuda den lärupplevelse som krävs för att behålla dina stjärnor?

”94% säger att de skulle stanna kvar längre hos ett företag som satsade på utveckling”

Mentorskapsprogram är en lönsam investering! Mer aktuellt än någonsin?

I en nyligen publicerad rapport från LinkedIn, https://learning.linkedin.com/resources/workplace-learning-report-2018#,
uppgav 94% av de svarande att de skulle stanna kvar längre hos en arbetsgivare som satsade på medarbetares utveckling och investerade i den anställdes karriär. Samtidigt uppger de svarande att den viktigaste anledningen till att de avstår från lärande är att det saknas tid.

I samma rapport uppger 68% att de föredrar att lära på arbetet. Lärande måste idag i större utsträckning än någonsin förut fungera som en integrerad del av arbetet. Vi upplever allt oftare tidsbrist och ställer allt högre krav på att det som lärs ska kunna användas omedelbart och att ny kunskap ska finnas tillgänglig just–in-time.

Är du chef, ledare eller nyckelperson som vill utvecklas i ditt ledarskap?

Genom vårt individanpassade mentorskapsprogram hjälper vi dig att utvecklas. Som deltagare kan du förvänta dig ett spännande år med personlig rådgivning och inspiration genom nya möten och nätverk. Mellan träffarna har du tillgång till en digital lärplattform för lärande just-in-time. Competensums specialister finns också tillgängliga som stöd för såväl adepter och mentorer som chefer och HR.

Mentorskap
Du har individuella träffar med din mentor under ett år. En mentor vi matchar utifrån dina behov, som är ditt bollplank och stöd i vardagens utmaningar. Vad som behandlas och står på agendan bestämmer du.

Utvecklingsdagar
Under sex halvdagar träffar du övriga adepter och mentorer. Vi fokuserar på olika aktuella teman genom olika föreläsare/inspiratörer och de syftar till att stärka dig som ledare och din verksamhet.

Erfarenhetsutbyte
Programmet genomsyras av erfarenhetsutbyte och reflektioner som ger dig nya infallsvinklar och perspektiv. Ger dig också möjlighet att utveckla nya relationer, inte bara med din egen mentor, utan också med övriga adepter och mentorer.

Feedback i mentorsforum
Har du en specifik utmaning i din verksamhet har du möjlighet att i ett mindre forum om 4-6 personer få professionell rådgivning.

Matchningsprocessen
Intervju och matchning sker löpande. Våra mentorer är handplockade. Mentorskapet startar när adept godkänt mentor efter första träffen.

Antagning
Vi träffar dig och genomför en strukturerad intervju för att få en bild av dina förväntningar och mål för utveckling av dig som ledare och din verksamhet.

Djupintervju
I steg 2 genomför vi ett s.k. trepartssamtal, där din chef också deltar. Detta för att säkerställa att ni har samma bild av vad dina utmaningar och utvecklingsmål är.

Matchning
Utifrån dina behov, mål, förväntningar och personliga egenskaper tar vi fram förslag till mentor som vi bedömer passar dig. Du och mentorn har ett första förutsättningslöst möte.

Se folder på vår hemsida.

0