Integration

I näringslivet är internationalisering en självklarhet. I takt med att kunder och leverantörer blir internationella så ökar också betydelsen av internationella organisationer med medarbetare från andra länder. Det finns ett starkt och brett stöd för integration av utländsk arbetskraft i sydsvenskt näringsliv. Men det betyder inte att det alltid är enkelt. Vi behöver arbeta med lösningar som bidrar till att företagen behov av kompetens kan tillgodoses och invandrares kompetens och potential kan tas till vara. Handelskammaren arbetar med en rad initiativ:

  • Enklare processer för att anställa internationell personal
  • Open Skåne – nätverk för samhällsbygge med religiösa samfund som grund
  • Dubbel yrkesutbildning – tysk lärlingsutbildning som väg att ta tillvara kompetens hos nyanlända i samarbete med Malmö stad
  • Handelskammaren stöder framgångsrika initiativ som Mitt Liv och BOOST by FCR
0