Våra lobbyfrågor

Handelskammaren är de sydsvenska företagens samlade röst. Arbetet är förankrat direkt med företagen. Vi prioriterar målen tillsammans och kan därför påverka med kraft. Målet är att det ska vara lätt att driva företag i Sydsverige.

Så arbetar vi

Arbetet består framför allt i att skriva rapporter och artiklar, ordna seminarier samt föra en löpande dialog med forskare, företagare och lokala såväl som nationella beslutsfattare. Det kräver en kombination av grundläggande analysarbete, evidensbaserade policyförslag och förmågan att enkelt kommunicera slutsatser och förslag till rätt målgrupp.

0