Kompetens

En av de största utmaningar som näringslivet står inför är framtidens kompetensförsörjning. En utmaning som berör allt ifrån grundskolan till forskningen på universitet och högskolor. Handelskammaren arbetar både operativt och strategiskt med kompetensförsörjningsfrågor. Fokus ligger bland annat på lärarjobb, yrkeshögskolor och samverkan mellan forskning och näringsliv.

Handelskammaren driver flera projekt för att främja och lyfta fram den kompetens som finns i samhället.

  • Dubbel Yrkesutbildning matchar kandidater och företag. Projektet ger nyanlända chansen att kombinera yrkesutbildning med praktik på företaget.
  • Smart Start Graduate Trainee är ett ettårigt traineeprogram i Blekinge, Kalmar- och Kronobergs län.
  • Pythagoras Quest och International Language Competition är nationella tävlingar för högstadie- och gymnasieskolor med syfte att motivera och intressera elever för ämnena matematik respektive språk.
  • Sveriges bästa lärare är ett pris för att uppmärksamma behovet av riktigt bra lärare och deras arbete.
  • Årets Tekniker är utmärkelser som tilldelas tekniker som gör en skillnad i samhället samtidigt som den belyser den framtida brist av yrkeskategorin i Sverige.
  • Mathivation är ett projekt som motiverar, utmanar och engagerar elever i matematik och programmering. Detta görs genom föreläsningar, lektioner och utbildningar.
0