Kompetens

En av de största utmaningar som näringslivet står inför är framtidens kompetensförsörjning. En utmaning som berör allt ifrån grundskolan till forskningen på universitet och högskolor. Handelskammaren arbetar både operativt och strategiskt med kompetensförsörjningsfrågor. Fokus ligger bland annat på lärarjobb, yrkeshögskolor och samverkan mellan forskning och näringsliv.

Handelskammaren driver flera projekt för att främja och lyfta fram den kompetens som finns i samhället.

  • Industrinatten är ett årligt arrangemang som anordnas av bland annat IUC Skåne, Malmö Stad och Region Skåne. Industrinatten är till för introducera ungdomar om möjligheterna att arbeta inom industrin.
  • Gymnasial lärlingsanställning  är ett sätt att läsa ett treårigt gymnasialt yrkesprogram som lärling med anställning, hälften av utbildningen sker på skolan och hälften på en arbetsplats. Handelskammaren verkar för att etablera metoden bland gymnasieskolor och näringsliv.
  • Pythagoras Quest och Språkolympiaden är nationella tävlingar för högstadie- och gymnasieskolor med syfte att motivera och intressera elever för ämnena matematik respektive språk.
  • Sveriges bästa lärare är ett pris för att uppmärksamma behovet av riktigt bra lärare och deras arbete.
  • Årets Tekniker är utmärkelser som tilldelas tekniker som gör en skillnad i samhället samtidigt som den belyser den framtida brist av yrkeskategorin i Sverige.