Lansering av BostadStorstad – Lägenhetsboom i Skåne, stabilt i Stockholm

BostadStorstad är ett bostadsbyggarindex över storstadsregionerna. Den 19 oktober kommer BostadStorstad lanseras för första gången i Handelskammarens lokaler i Börshuset, Malmö.

BostadStorstad syftar till att ge en snabb sammanfattande överblick över den aktuella nybyggnationen i de tre storstadsområdena. Det finns stora skillnader mellan storstadsregionerna både vad gäller bestånd av bostäder och nybyggnation.

Skånes struktur har ett stort inslag av villor i bostadsmixen och är den enda region där byggtrenden för både villor och lägenheter pekar klart uppåt för tillfället. Man kan helt enkelt tala om en byggboom av lägenheter som väntas fortsätta att öka under innevarande kvartal.

Västra Götaland är den region som har mest nybyggnation av villor i relation till sin inflyttning. Totalt sett är dock Stockholm i bäst balans mellan antalet nya bostäder och antalet inflyttade. Det kan finnas ett matchningsproblem då nyproduktionen är dyrare än i övriga regioner. Det är därför inte självklart att nyinflyttade kan betala för nytillskottet utan behöver förlita sig på flyttkedjor. 

För mer information, vänligen kontakta Per Tryding, vVD Handelskammaren; 040-690 24 09

0