Greater Copenhagen- dragkraft i ekonomin

Näringslivet i Greater Copenhagen ser positivt på den ekonomiska utvecklingen de kommande 12 månaderna. Nästan två av tre företagare tror att omsättningen kommer öka och en tredjedel förväntar sig att öka sin personalstyrka. Det är generellt störst optimism bland företagen i Skåne, samtidigt som förväntningarna är mer dämpade i de danska regionerna- men störst i Köpenhamn.

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren har tillsammans med Dansk Erhverv genomfört en undersökning bland nästan 400 företagare i Greater Copenhagen. Resultatet understryker att Greater Copenhagen är en viktig katalysator för ekonomisk tillväxt eftersom företagen både på den danska sidan och svenska sidan om sundet är mer positiva än regionerna i västra Danmark.

Förväntningar på den ekonomiska utvecklingen i Greater Copenhagen de kommande 12 månader

Omsättning Personal Investeringar
…kommer att öka 62% 34% 33%
…kommer att vara oförändrad 31% 57% 60%
…kommer att minska 8% 9% 7%
Netto 54% 24% 26%

Källa: Dansk Erhverv och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren,oktober 2015. n=373 Nettotal: Andelen som förväntar en ökning minus andelen som förväntar en minskning. Greater Copenhagen: Skåne , Region Hovedstaden samt Region Sjælland

Överlag är förväntningarna i näringslivet lite mindre optimistiska än i den förra mätningen i juni, vilket troligtvis speglar en rad av negativa nyheter som till exempel uppbromsningen av den kinesiska ekonomin och skandalen i Tyskland rörande Volkswagen som näringslivet reagerar på.

”Konjunkturen i Skåne och Köpenhamn är starkt sammankopplade och verkar nu vara en dragkraft i ekonomin”, säger Per Tryding v VD på Handelskammaren.

”Vad som behövs just nu är att vi arbetar för att skapa ännu högre tillväxt, så att vi kan klara oss i konkurrensen med jämförbara regioner i Nordeuropa” säger Per Thye Rasmussen, chefsrådgivare på Dansk Erhverv.

Läs hela konjunkturanalysen här: http://www.handelskammaren.com/paaverkan/rapporter/

För mer information, vänligen kontakta Per Tryding, vVD Handelskammaren; 040-690 24 09

0