Varför skall sydsvenska företag och hushåll ta notan för statens misslyckande?

Handelskammaren har tillsammans med sydsvenska företagare träffat Mikael Odenberg, generaldirektör för Svenska Kraftnät, i ett dialogmöte tillsammans med Göran Tunhammar, Skånes landshövding. På agendan stod flaskhalsarna i elnätet och de negativa effekterna de skapar för företag och hushåll i elområde 4. Utan elområden skulle Svenska Kraftnät ha behövt betala mothandelskostnader när Sverige exporterar mer el än vad elnätets kapacitet tillåter, till exempel till Danmark. I och med att Sverige delades in i elområden har kostnaderna för flaskhalsarna överförts från den ansvariga myndigheten till Sydsveriges elkonsumenter.

-De höjda elpriserna är inget annat än en extra skatt, säger Handelskammarens styrelseordförande Lars Frithiof. De kan inte välja att ansluta sig till ett annat elnät och de kan inte sluta använda elektricitet, alltså måste de betala, eller flytta.

Enligt Riksdagens Utredningstjänst (RUT) kommer energikostnaderna enbart för industrin i Skåne att öka med 180 miljoner kronor/år om prisskillnaderna ligger på samma nivå som i slutet av 2011.

-Elprisområdena kostar Perstorp industripark ca 8-9 miljoner kronor mer per år, säger Håkan Kihlberg som är sitechef för Perstorp Industripark. Det motsvarar en neddragning med 10-12 kvalificerade arbetstillfällen för exempelvis ingenjörer.

Problemen i elområde 4 beror framförallt på upprepade senareläggningar av utbyggnaden av elnätet, särskilt SydVästlänken som ska öka överföringskapaciteten till Sydsverige.

-Att SydVästlänken tidigast tas i bruk 2018 betyder att Svenska Kraftnät varken har förmått kompensera för energibristen som rådde efter Barsebäcks stängning 2005 eller för den stigande efterfrågan sedan dess, säger Handelskammarens analyschef Gustaf Lorentz

-Det borde vara en självklarhet att alla i Sverige ska ha tillgång energi på lika villkor, säger Handelskammarens VD Stephan Müchler. Vi betalar skatt på lika villkor i hela landet, då bör vi också få ta del av den gemensamma infrastrukturen på lika villkor.

-Vår företagsgrupp beräknas i år förbruka 17 GWh och för oss är el en nödvändig råvara för tillverkningsprocessen och inte något vi kan slösa med. Några extra konkurrensförsämrande kostnader behöver vi verkligen inte. Om vi inte kan behålla vår konkurrenskraft på grund av ökade skatter eller avgifter riskerar vi att behöva förlägga expansionen av vår verksamhet någon annanstans, utanför Sverige, säger Ola Hugosson som är VD för Polykemi AB.

Handelskammaren har lagt fram fyra skarpa förslag till energiminister Anna-Karin Hatt och Mikael Odenberg:

  • Riv upp gränsen mellan elområde 3 och 4.
  • Hantera flaskhalsar med en kombination av utbyggnad av elnätet och mothandel.
  • Prioritera utbyggnader i nätet utifrån de mothandelskostnader som flaskhalsarna genererar. Bygg bort de dyraste flaskhalsarna först.
  • Regeringen bör tillsätta en utredning av priser och kostnader i den svenska energiinfrastrukturen för att ta ett helhetsgrepp om framtidens energipolitik.

Handelskammaren har sammanfattat beslutsprocessen som ledde fram till att Sverige fick fyra elområden och vilka konsekvenser det innebär för sydsvenska företag och familjer i rapporten ”Flaskhalsar och undanflykter”. Rapporten finns att ladda ned på Handelskammarens webbplats: http://www.handelskammaren.com/uploads/media/Rapport_2.11_final_final.pdf

För ytterligare kommentarer kontakta:

Gustaf Lorentz, analyschef Handelskammaren; 0705-37 12 17

Stephan Müchler, VD Handelskammaren; 0708-20 35 06

0