Handelskammaren om regionfrågan: Sydsverige får inte bli kvar på perrongen

I onsdags beslutade statliga inledningskommittén att helt avstå från att modernisera indelningen av de sydligaste länen och regionerna. Detta reagerar Sydsvenska Handelskammaren på och skriver nu brev till kommittén och de sydsvenska regionledningarna.

– Det är bekymrande om vi inte organiserar vår region så att den blir mer slagkraftig, säger Stephan Müchler.

Alla som satt sig in i den här frågan har sett att det behövs modernisering, konstaterar Handelskammaren i sitt brev, och noterar att varken staten, företag eller ens regionerna själva i praktiken arbetar enligt den nu gällande länsindelningen.

– Vi hör nu samma oro som när Malmöhus och Kristianstad gick samman, men det blev faktiskt en succé och det finns mer att hämta om vi går vidare. Kanske finns en politisk oro för hur en ny indelning påverkar blockens majoriteter, men detta måste ses mer långsiktigt, säger Müchler.

Vägen framåt nu är att regionerna intensifierar samarbetet och själva skapar relationer som snabbt leder till bildandet av en ny region.

– Detta behöver göras oavsett, men blir än mer angeläget nu när övriga Sverige moderniseras. Vi i Sydsverige får inte sitta kvar i gamla strukturer, säger Müchler

För frågor och kommentarer kontakta Stephan Müchler 0708-20 35 06

0