Bland kustvillor och stadskärnor- en kartläggning och prisanalys av Skånes bostadsmarknader

Detaljplaner, nya byggprojekt och regler för byggande diskuteras flitigt, men vad är det egentligen människor efterfrågar och hur påverkar det den skånska bostadsmarknaden? Rapporten bygger på en omfattande statistisk prisanalys av Skånes bostadsmarknader för att ta reda på vilka faktorer som påverkar prisbildningen mest.

Ladda ner dokumentet

0