BostadStorstad H1 2016 – 2016 ett toppår, men det räcker inte

Byggandet går framåt och 2016 ser ut att kunna bli ett toppår, men det räcker inte på långa
vägar. En jämförelse mellan det befintliga byggandet och Boverkets beräknade byggbehov 2016-
2020 visar att det saknas 31500 bostäder per år i storstadslänen, motsvarande en dubblering av
byggtakten.

Ladda ner dokumentet

0