Den kreativa potentialen i Öresundsregionen

En analys av hur den svenska och danska sidan av regionen verkar som miljö för kreativa yrken och kreativ verksamhet.

0