Näringslivsfrukost i Helsingborg

Vid ett flertal tillfällen om året bjuder vi tillsammans med Helsingborgs stad, Svenskt Näringsliv och Företagarna in till Näringslivsfrukost. På näringslivsfrukostarna ges information från Helsingbor...
Läs mer

Öresundsfrågor i Almedalen

Carl Johan Sonesson, Magdalena Nour och Berter Haarder. Foto: Öresundshuset EU-kommissionen har pekat ut Öresundsregionen som en framgångsrik gränsregion. Men det finns fortfarande utrymme för förbätt...
Läs mer

Per Tryding om Öresundsregionen

I Hufvudstadsbladet belyser vår vice vd Per Tryding Öresundsregionens integration. ”Tio procent av löneinkomsterna i Malmö Stad kommer från personer som arbetar i Köpenhamnsregionen” ̵...
Läs mer