Näringslivets Öresundsindex 2008

Handelskammarens Öresundsindex mäter Öresundsintegrationen utifrån statistiska data på fyra områden: arbetsmarknad, trafik, handel och samarbete respektive affärsomkostnader. Handelskammarens rapport 2 2008

Ladda ner dokumentet

0