Försvaret försvårar för Sveriges energiproduktion

Dagens Samhälle: Sverige har stora möjligheter att bygga ut energiproduktionen och att få en bättre balans mellan produktion och konsumtion i riket. Så varför gör vi då inte detta? Jo, bland annat för att försvarsmakten säger nej med argument som känns lika ålderdomliga som egendomliga

Ladda ner dokumentet

0